Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

BOJAN BACKOVIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA CAPRI TRAVEL

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS BR 87/2018 od 13 novembra 2018), kao i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, urađena je naša politika privatnosti.

Kontakt informacije i odgovorno lice

Naziv firme: Bojan Backović PR Turistička agencija Capri Travel

Adresa firme: Stražilovska 35 lokal br24

Grad firme: 21000 Novi Sad

Država firme: Srbija

Matični broj firme: 64415387

PIB: 109768268

Telefon firme: 021/455-946 i 060/15-13-178

Mail firme: capritravel.ns@gmail.com

Turistička agencija Capri Travel je odgovorna za zaštitu Vaših podataka koje nam poverite prilikom sklapanja ugovora turističkih aranžmana. Štitimo Vaše podatke od neovlašćene obrade i uništenja. Lice zaduženo za zaštitu i obradu podataka o ličnosti je Ana Backović koju možete kontaktirati putem mail adrese capritravel.ns@gmail.com i na telefon 060/15-13-178.

Privatnost podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, obaveštavamo Vas sa kojom namerom prikupljamo Vaše podatke. Podaci koji se prikupljaju od fizičkih lica su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Prikupljaće se isključivo  radi turističkih putovanja uz Vaš pristanak i Vašu nameru da zaključite ugovor sa našom agencijom. Davanje podataka zavisi isključivo od Vas, to je Vaše pravo. Ukoliko postoji sumnja u verodostojnost podataka, Capri Travel zadržava pravo da zatraži dodatne informacije koje su potrebne za potvrde identitet fizičkog lica.

Podaci će biti čuvani od gubitka, falsifikovanja, bilo kakve manipulacije. Maloletna lica ne bi trebala da pristupaju internetu bez prisustva roditelja, kao ni da ostavljaju svoje lične podatke Capri Travel-u. Capri Travel neće namerno uzimati podatke od maloletnih lica.

Prava pogođenog korisnika

Ako imate nalog na ovoj stranici ili ste ostavili komentare, možete zatražiti da dobijete izvezenu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući i sve podatke koje ste nam dali. Možete takođe zatražiti da obrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni držati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Imate pravo – pod određenim uslovima:

  • da zatraže informacije o obradi podataka,
  • da ispravite svoje podatke,
  • da obrišete ili blokirate podatke,
  • da ograničite obradu,
  • da se protivite procesiranju vaših podataka,
  • da primite vaše podatke u prenosivom formatu i da ga prenesete trećoj strani,
  • da oduzmete vašu saglasnost za obradu vaših podataka za budućnost i
  • da se žalite nadležnom nadzornom organu o bilo kojoj neprihvatljivoj obradi podataka.

Možete postavljati pitanja, na primer, putem sledeće e-adrese: capritravel.ns@gmail.com

Odustati

Štitimo Vašu privatnost veoma ozbiljno i vodimo računa da se pridržavamo važećih propisa o zaštiti podataka. Reklamni materijal iz ciljanih kampanja oglašavamo simbolom kako bi krajnjim kupcima pružili jednostavan način informisanja o oglašavanju i ponovnom izboru zasnovanom na ponašanju.
U svakom momentu možete odustati od davanja ličnih podataka ili tražiti opozivistih. U tom slučaju smo obavezni da prekinemo svaku dalju obradu podataka.

Imate pravo da u svakom momentu tražite na uvid Vaše podatke, kopije podataka, zahtevate ispravke,dopune ili prekid obrade podataka. Imate pravo na prigovor povereniku za zaštitu podataka naše firme.

Izmena politike privatnosti

Zadržavamo pravo da politiku privatnosti promenimo delimično ili u celosti.

O promenama se možete informisati na našoj web stranici.